Ziekmelding van personeelsleden

Als u te maken krijgt met ziekteverzuim, weet u precies wat u moet doen, namelijk Remers Accountancy bellen, want wij beschikken over adequate kennis van de regels binnen elke bedrijfsvereniging, zoals:
• Opgave van de benodigde gegevens voor de berekening van de Z.W.-uitkering
• De feitelijke berekening en dus controle van de uitkering en bedrijfshervatting
• Het melden aan de arbodienst en eventueel aan de Z.W.-verzekeraar
• De opstelling van de organisatie, met personele bezetting alsmede de funktie en taak verdeling binnen uw organisatie
• Het registreren van kleinere en grotere bedrijfsongevallen op personeelskaarten
• Het (onderling) funktioneren
• De ARBO-wet, CAO-bepalingen en milieubeleid ten bate van personele bescherming