Fiscale vragen

Om de wetgeving op het fiscale vlak juist toe te passen en zich toe te splitsen op de waardevolle elementen voor uw organisatie beschikt Remers Accountancy over de meest recente fiscale informatie.
De informatie betreft:

• Het opstellen van de jaarrekening
• Aangifte loonbelasting
• Inkomstenbelasting
• BTW aangifte
• Vennootschapsbelasting
• Vermogenbelasting
• Overige belastingen
• Het omzetten van een eenmanszaak naar een B.V.