Het maken van een ondernemersplan

Voor starters, ter verkrijging van een lening, voor ontslagprocedures of voor het verkrijgen van enkele subsidies heeft u een ondernemersplan of een begroting nodig. Dit plan dient goed gestructureed te zijn en dient goed en betrouwbaar over te komen. Remers Accountancy kan u helpen met het opzetten zo’n ondernemersplan.

Ziekmelding van personeelsleden

Als u te maken krijgt met ziekteverzuim, weet u precies wat u moet doen, namelijk Remers Accountancy bellen, want wij beschikken over adequate kennis van de regels binnen elke bedrijfsvereniging, zoals:
• Opgave van de benodigde gegevens voor de berekening van de Z.W.-uitkering
• De feitelijke berekening en dus controle van de uitkering en bedrijfshervatting
• Het melden aan de arbodienst en eventueel aan de Z.W.-verzekeraar
• De opstelling van de organisatie, met personele bezetting alsmede de funktie en taak verdeling binnen uw organisatie
• Het registreren van kleinere en grotere bedrijfsongevallen op personeelskaarten
• Het (onderling) funktioneren
• De ARBO-wet, CAO-bepalingen en milieubeleid ten bate van personele bescherming

 

Fiscale vragen

Om de wetgeving op het fiscale vlak juist toe te passen en zich toe te splitsen op de waardevolle elementen voor uw organisatie beschikt Remers Accountancy over de meest recente fiscale informatie.
De informatie betreft:

• Het opstellen van de jaarrekening
• Aangifte loonbelasting
• Inkomstenbelasting
• BTW aangifte
• Vennootschapsbelasting
• Vermogenbelasting
• Overige belastingen
• Het omzetten van een eenmanszaak naar een B.V.

Kredietaanvraag

Bent u van plan te starten, uit te breiden, of om uw werkgever uit te kopen, dan dient u vermogen (geld) aan te trekken. Dit kan op veel verschillende manieren:
• Uitgifte van aandelen
• Lenen
• Leasen
• Factoring
• Hypotheek
• Tante Agaath
• Investeringsmaatschappij
• Participatie-maatschappij

Wilt u weten wat het beste bij u past? Neem dan contact op met Remers Accountancy.

Loon- en salarisadmininstratie

Zodra uw onderneming groeit zal een gedegen loon- en salarisadministratie noodzakelijk zijn. Denkt u eens aan de berekeningen van netto salarissen, het opstellen van een correcte loonstrip, de benodigde journaalposten, de opgave van de loonbelasting, het bijhouden van vakantie- en snipperdagen en het bijhouden van ziektedagen. En dat volgens de regels en wetten van de overheid en eventuele bedrijfsverenigingen, en niet te vergeten de wet boeten. Wilt u het toch allemaal zelf doen?

Boekhouding

En dan… de boekhouding, wanneer heeft u daar tijd voor? Tijd zodat u tijdig niet alleen uw resultaten onder ogen krijgt, maar ook of uw inkomsten en uitgaven met elkaar in overeenstemming zijn. En dat is dan nog maar het topje van de ijsberg. Waarom zou u langer tobben als Remers Accountancy er is om juist dat voor u te vereenvoudigen,
sterker nog, het u uit handen te nemen. Uw takenpakket is dan ook niet gering: zoals het financiele beheer m.b.t.:
• Kas-/bank- en giroboek
• Inkoop-, verkoop- en orderboek
• Opstellen van de kolommenbalans en de winst/verlies rekening
• Controle van de administratie
• Opzet van de gehele administratieve organisatie
• Controle op fiscale acceptatie
• Periodieke bespreking van de resultaten en vergelijking met de branchecijfers en met de voorcalculatie
• Zoeken naar de efficiency, prijs en bezettings verschillen
• Opzet van de begroting en kostprijsberekening

En dan is er natuurlijk de Fiscus die van u, de ondernemer, verlangt dat u tijdig en vooral onderbouwd, correct en tijdig uw fiscale verplichtingen nakomt. Maar dat niet alleen, Remers Accountancy is ook volledig op de hoogte van de voordelen binnen de huidige belasting wetgeving. Doen!

CAO

Remers Accountancy heeft zich tot taak gesteld u, als ondernemer, objectief te informeren over de meest recente ontwikkelingen en CAO-bepalingen op het gebied van salarissen en begeleidingseisen t.o.v. uw personeel. U kunt zich met een steeds toenemende aandacht richten op uw koperspotentieel in combinatie met een optimale aandacht voor personeel. Remers Accountancy, daarom een zorg minder!