Boekhouding

En dan… de boekhouding, wanneer heeft u daar tijd voor? Tijd zodat u tijdig niet alleen uw resultaten onder ogen krijgt, maar ook of uw inkomsten en uitgaven met elkaar in overeenstemming zijn. En dat is dan nog maar het topje van de ijsberg. Waarom zou u langer tobben als Remers Accountancy er is om juist dat voor u te vereenvoudigen,
sterker nog, het u uit handen te nemen. Uw takenpakket is dan ook niet gering: zoals het financiele beheer m.b.t.:
• Kas-/bank- en giroboek
• Inkoop-, verkoop- en orderboek
• Opstellen van de kolommenbalans en de winst/verlies rekening
• Controle van de administratie
• Opzet van de gehele administratieve organisatie
• Controle op fiscale acceptatie
• Periodieke bespreking van de resultaten en vergelijking met de branchecijfers en met de voorcalculatie
• Zoeken naar de efficiency, prijs en bezettings verschillen
• Opzet van de begroting en kostprijsberekening

En dan is er natuurlijk de Fiscus die van u, de ondernemer, verlangt dat u tijdig en vooral onderbouwd, correct en tijdig uw fiscale verplichtingen nakomt. Maar dat niet alleen, Remers Accountancy is ook volledig op de hoogte van de voordelen binnen de huidige belasting wetgeving. Doen!